Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Nieuws

Onderhoud aan rijksmonument in Waddenzee

Archeologen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verrichten van 11 t/m 22 juli onderwater-werkzaamheden aan de scheepswrakken van rijksmonument Burgzand Noord bij Texel. Het wrak waar recentelijk een unieke 17de-eeuwse japon uit tevoorschijn kwam, de Burgzand Noord 17, dekt men voorlopig af om het in zo goed mogelijke staat te houden. Op die manier is er tijd om in de komende maanden samen met de provincie Noord-Holland, gemeente Texel, Duikclub Texel en Kaap Skil te verkennen welke mogelijkheden er zijn om het wrak verder te onderzoeken en in kaart te brengen.

Het verhaal van de Burgzand Noord 17, ook wel het Palmhoutwrak genoemd, houdt de gemoederen bezig en heeft nationaal en internationaal veel aandacht gekregen. Op basis van de huidige vondsten uit het wrak is een internationale onderzoeksgroep bezig de historische situatie te achterhalen.

Het is ook van groot belang om het wrak en de lading zoals dat er nu ligt zo goed mogelijk te beschermen tegen steeds veranderende omstandigheden in de Waddenzee, natuurlijke erosie en minder welwillende duikers. Het wrak wordt daarom tijdelijk afgedekt. Dit geeft ook meer tijd om in een later stadium uitgebreider archeologisch onderzoek te doen.

Scheepswrakken afdekken

Het afdekken van scheepswrakken is een beproefde methode die al langer door maritiem archeologen van de Rijksdienst wordt toegepast. Sinds de jaren 90 gebruikt men voor het afdekken steigergaas. Dit zorgt ervoor dat het onderliggende zand niet meer weg kan spoelen. Daarnaast vangt het gaas zand in, waardoor in korte tijd een groot deel van het wrak bedekt wordt. Het onderliggende erfgoed is dan beter beschermd tegen fysieke, chemische en organische achteruitgang.

Samenwerking duikers en archeologen

De wrakken bij Burgzand Noord worden regelmatig bezocht en gemonitord door sportduikers en amateurarcheologen. Zij maken zich zorgen over de staat waarin de wrakken verkeren. Vorig jaar startte daarom de pilot onderwaterarcheologie waarin de Duikclub Texel nauw samenwerkt met de provincie Noord-Holland, de gemeente Texel, het ministerie van OCW(waar de Rijksdienst onderdeel van is) en museum Kaap Skil. Het doel is om het onderwatererfgoed bij Texel in kaart te brengen en mogelijkheden te onderzoeken voor samenwerking tussen de duikers en archeologen, zodat het erfgoed beter wordt beheerd en waar mogelijk gepresenteerd aan het publiek. Tijdens het veldwerk in juli wisselen de duikers en de archeologen kennis uit over het wrak zelf en over de methode van afdekken. Met deze informatie kan vervolgens een plan worden opgesteld voor het beheer van deze vindplaatsen.

Laat een reactie achter

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Velden met * zijn verplicht *

Nieuwsbrief