Inloggen

Wachtwoord vergeten?

DISCLAIMER

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR BEZOEKERS VAN DE WEBSITE DUIKENINBEELD.TV

Beweringen, mededelingen en meningen, geuit in de verhalen, in de foto’s, in de informatie op de pagina’s, in de reactievelden en in overige content, zijn die van de maker(s)/auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de internetprovider of DuikeninBeeld.tv (hierna te noemen DuikeninBeeld).

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van DuikeninBeeld, is het mogelijk dat de informatie die op DuikeninBeeld wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op DuikeninBeeld geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door je wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

DuikeninBeeld is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van DuikeninBeeld, of de (tijdelijke) onmogelijkheid om DuikeninBeeld te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van DuikeninBeeld verkregen is. DuikeninBeeld garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten vóór gebruik van via DuikeninBeeld verkregen informatie.

De informatie op DuikeninBeeld wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Het feit dat DuikeninBeeld ingestuurde bijdragen voor plaatsing selecteert en filtert, wil niet zeggen dat DuikeninBeeld deze bijdragen ook daadwerkelijk zal plaatsen of dat zij instaat voor de rechtmatigheid van het gebruik van dit materiaal.

DuikeninBeeld behoudt zich het recht voor om alle aangeleverde en al of niet reeds op de website geplaatste materiaal niet te plaatsen, aan te passen of te verwijderen, zonder tot enige verplichting ten aanzien van de auteur verplicht te zijn.

Een bezoeker/ster van DuikeninBeeld mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in DuikeninBeeld opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder schriftelijke toestemming van DuikeninBeeld.

De bezoekers van DuikeninBeeld die een gebruikersaccount hebben aangemaakt en foto’s, duikreport of andere gegevens naar Duikeninbeeld.tv uploaden, zijn zelf verantwoordelijk voor een dergelijke productie en de rechtmatigheid van het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal.

DuikeninBeeld wijst iedere aansprakelijkheid voor dergelijke producties van de hand.

De informatie, tekst, foto’s, films en andere content op DuikeninBeeld zijn naar beste eer en geweten geplaatst. Indien je meent dat er inbreuk is gemaakt op je recht, mail dan naar info@duikeninbeeld.tv en wij zullen het desbetreffende item verwijderen, mits de inbreuk naar ons idee in redelijke mate is aangetoond.

Duikeninbeeld.tv BV
Bocholtstraat 100
1066 ML Amsterdam
www.duikeninbeeld.tv
info(at)duikeninbeeld.tv
KvK 34303445

PRIVACYVERKLARING

Algemeen

DuikeninBeeld plaatst cookies wanneer je onze website bezoekt. Dit zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden voor je computer zodat je niet steeds dezelfde informatie hoeft in te voeren wanneer je weer bij ons terugkomt. Ook kunnen wij zo zien hoe DuikeninBeeld wordt gebruikt zodat wij de gebruikerservaring van onze bezoekers kunnen verbeteren.
Het gebruik van cookies wordt vermeld bij het bezoek aan onze website. Als je doorgaat en op de akkoord-knop klikt, accepteer je onze cookies.

Overigens kan je met de instellingen van je browser cookies altijd weer verwijderen.

Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, meten wij met behulp van de software (waaronder Google) hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt. Hiervoor gebruiken wij cookies.

Van de informatie die wij zo verzamelen, worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina bezocht wordt, waar precies bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor maken wij de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk. De statistieken die wij daarvoor gebruiken, waaronder Google Analytics en overige rapportages, zijn niet naar personen te herleiden.

De website van DuikeninBeeld geleidt met buttons naar social media als Facebook, YouTube, Twitter en andere. Raadpleeg de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites geven over door hen geplaatste cookies en verzamelde data:

De nieuwsbrief en een account op DuikeninBeeld

Als je een gebruikersaccount op DuikeninBeeld hebt of onze nieuwsbrief ontvangt, hebben wij jouw gegevens in ons bestand.
Deze gegevens zijn minimaal je naam en je e-mailadres. Bij het aanmaken van een account heb je (optioneel) ook de volgende gegevens verstrekt:

  • je woonplaats
  • het land waar je woont
  • interessegebieden

Als je een account hebt aangemaakt, bewaren we ook of je Duikreporter bent of een eigen album in onze fotogalerie hebt.

Al deze gegevens zijn opgeslagen in:
– enerzijds een eigen database binnen het contentmanagementsysteem  (CMS) van DuikeninBeeld die uitsluitend toegankelijk is voor bepaalde medewerkers van DuikeninBeeld en het bedrijf dat onze website bouwt en onderhoudt. Al deze personen hebben hiervoor binnen het systeem speciale en met wachtwoord beveiligde rechten en hebben in een verwerkersovereenkomst verklaard dat zij deze gegevens vertrouwelijk en uitsluitend binnen de context van DuikeninBeeld zullen behandelen.
– anderzijds een extern communicatieplatform dat deze gegevens uitsluitend opslaat en niet met derden deelt noch zelf gebruikt.

Zowel de website van DuikeninBeeld zelf als ons communicatieplatform hebben het SSL-certificaat, een extra beveiliging tussen onze server en jouw internetbrowser.

Waar gebruiken wij jouw gegevens voor?
– Om je de DuikeninBeeld nieuwsbrief toe te sturen
– Voor het plaatsen van je Duikreport (wanneer je dit uploadt via je account)
– Voor het plaatsen van je foto’s in de galerie (wanneer je foto’s uploadt via je account)

Wat gebeurt er met content die je uploadt naar DuikeninBeeld?
Wanneer je een Duikreport uploadt naar DuikeninBeeld, verwerken wij dit binnen ons systeem en publiceren wij het op onze website. Na publicatie kunnen wij het delen via onze socialemediakanalen of opnemen in onze nieuwsbrief.

DuikeninBeeld gebruikt haar socialemediakanalen ter ondersteuning van de website en activiteiten. Dit betekent dat wij content van de website in de sociale media delen en promotie maken voor acties en evenementen waar DuikeninBeeld of haar partners bij betrokken zijn.
Wij kunnen personen die op foto’s staan taggen. Wil je dit niet, dan raden wij je aan de taginstellingen in je socialemediakanalen zodanig aan te passen dat wij je niet kunnen taggen of dat de tag alleen zichtbaar is nadat jij hiervoor via je socialemediakanaal toestemming verleent.

Wanneer je foto’s uploadt naar de fotogalerie, worden deze direct in je album geplaatst. Je hebt zelf toegang tot dit album en kunt foto’s ook zelf weer verwijderen of de bijbehorende informatie bewerken. Je album is toegankelijk via DuikeninBeeld. Ter promotie van de galerie kunnen wij albums of foto’s uit de galerie delen via onze socialemediakanalen en in onze nieuwsbrief. Dit zal altijd gebeuren onder vermelding van je naam. Foto’s uit de galerie zullen niet ongevraagd worden gebruikt in redactionele content op DuikeninBeeld tenzij je hiervoor toestemming hebt gegeven of geeft.

De nieuwsbrief kan je altijd opzeggen door middel van de button onderaan elke nieuwsbrief.

Een account verwijderen wij binnen 30 dagen nadat je dat gevraagd hebt via info@duikeninbeeld.tv.

Mei 2018

Nieuwsbrief