Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Duiken

Gezond verstand?

Ben je aan het duiken bij de Zeelandbrug, zie je ineens een anker naast je naar beneden komen. Dat kan niet de bedoeling zijn. Toch gebeurt het.

De Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) en Sportvisserij Zuidwest Nederland roepen sportvissers op om niet te ankeren of aan te meren onder de Zeelandbrug. Aanleiding is dat nog steeds kleine boten met sportvissers tijdens de stroomkentering het anker uitgooien bij of tussen de twee pijlers aan de noordkant van de Zeelandbrug. Dit is een van de meest populaire duikplaatsen in Zeeland en de activiteiten van de vissers zijn potentieel gevaarlijk voor de duikers beneden hen.

Duikers en sportvissers hebben vorig jaar een gedragscode opgesteld om begrip te vragen voor elkaars positie en om gevaarlijke situaties te voorkomen. Niettemin zitten duikers en sportvissers bij de Zeelandbrug nog steeds in elkaars vaarwater — door het rijke onderwaterleven heeft de locatie op beide groepen een onweerstaanbare aantrekkingskracht. Sportduikers maken zich grote zorgen dat zij tijdens het duiken worden geraakt door een draaiende schroef, een anker, vislood of vishaak.

De NOB en Sportvisserij Zuidwest Nederland wijzen er met nadruk op dat volgens het Binnenvaart Politie Reglement (BPR) artikel 7.02 lid D niet onder een brug mag worden geankerd of afgemeerd. Normaal mag onder een brug ook niet worden gedoken, maar voor de eerste twee pijlers aan de noordkant van de Zeelandbrug heeft Rijkswaterstaat voor de duikers een vrijstellingsbesluit gemaakt. Het duikgebied is permanent gemarkeerd met een duikvlag op de dijk, aan weerszijden van de brug. Van de gebruikers van het vaarwater wordt verwacht dat zij afstand houden tot een duikvlag en langzaam varen. De NOB en Sportvisserij Zuidwest Nederland roepen sportvissers op om op drukke duikdagen in de periode van een uur voor tot een uur na de stroomkentering helemaal niet met de boot in het gebied tussen de twee eerste pijlers en de duiktrap te komen. Dit is de periode waarin de meeste duikers ‘hun ding doen’. Een enkeling duikt buiten de kentering.

Sportvissers die van de kant vissen hoeven zich niet aan de regels van het BPR te houden. Voor deze groep kan alleen een beroep worden gedaan op het gezond verstand en inschikkelijkheid, zoals die ook voor duikers van toepassing zijn. Dus voor duikers geldt: zijn er sportvissers in de buurt, maak dan afspraken. Uitgangspunt is dat je elkaar niet onnodig verstoort. De gedragscode stelt dat ‘op een aantal plaatsen zo intensief wordt gedoken dat daar een permanente markering (duikvlag) is aangebracht. Op die plaatsen dienen vissers altijd rekening te houden met duikers onder water’. De Zeelandbrug is zo’n plaats.

Daarnaast zijn dicht bij de Zeelandbrug beroepsvissers aan het werk met schietfuiken, staand want en kubben. Dat mag, het is een visvak. Zij markeren het vistuig met boeien. Het spreekt voor zich dat duikers het vistuig met rust laten. Kijken mag, aankomen niet. Als je op de dijk komt en er ligt een beroepsvisser bij de brug, wacht dan tot hij weggaat of zoek een andere duikstek.

Duikers of vissers die misstanden constateren kunnen deze melden via 0900 8844 en vragen naar de Waterpolitie Unit Zeeuwse Stromen. Bel 112 voor spoedeisende hulp. 

Laat een reactie achter

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Velden met * zijn verplicht *

Nieuwsbrief