Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Nieuws

Kustwacht en OCW gaan samen wrakken beschermen

Het Ministerie van OCW heeft de hulp van de Kustwacht ingeroepen om het maritieme erfgoed te beschermen. De Kustwacht zal toezicht houden op de wrakken in de Noordzee.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is een samenwerking gestart met de Kustwacht voor de bescherming van het maritieme erfgoed in het Nederlandse deel van de Noordzee. Het maritieme erfgoed betreft scheepswrakken die extra toezicht behoeven vanwege archeologische en historische waarde. Voor het in stand houden van deze scheepswrakken is toezicht en handhaving van belang.

Op de bodem van de Noordzee liggen duizenden wrakken, waarvan vele onderdeel uitmaken van het maritieme erfgoed. Scheepswrakken en archeologische resten die behoren tot het maritieme erfgoed mogen niet worden opgegraven zonder opgravingscertificaat. Losse voorwerpen die op de zeebodem liggen mogen niet worden opgeraapt, verplaatst of meegenomen. Dit is vastgelegd in de Erfgoedwet.

Toezicht

Vanuit het ministerie van OCW is de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed de formele toezichthouder op maritiem erfgoed. De samenwerking met de Kustwacht is essentieel omdat de Inspectie zelf geen vaartuigen heeft. De Kustwacht heeft de middelen om toezicht te houden op de wraklocaties en de handhaving te ondersteunen.

Pilot

De samenwerking tussen het ministerie van OCW en de Kustwacht wordt onderzocht in een pilot-vorm. Deze pilot loopt tot september 2021. Op dit moment voert de Kustwacht acht toezichttaken uit in opdracht van zes ministeries. Tijdens de pilot wordt onderzocht of de taken van het ministerie van OCW ook structureel kunnen worden belegd bij de Kustwacht.

Duiken

Duiken op wraklocaties is toegestaan, tenzij hierdoor verstoring, verplaatsing of verwijdering van cultureel erfgoed optreedt. Indien archeologische overblijfselen worden gevonden tijdens duiktochten, dan mag het wel worden gefotografeerd, maar dus niet worden meegenomen of verplaatst.

Bron: Ministerie van OCW

Wrak van SS Angelina. Bron: Rijkswaterstaat
Meldkamer Kustwachtcentrum

Laat een reactie achter

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Velden met * zijn verplicht *

Nieuwsbrief