Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Nieuws

Toch beschadigende visserij op beschermde Doggersbank

Europese kreeft_Doggersbank_Udo van dongenHet Wereld Natuur Fonds is verbaasd over het besluit van Staatssecretaris Van Dam om alsnog bodemberoerende visserij toe te staan in delen van de Doggersbank die volledig beschermd zouden worden. Door dit besluit wordt alsnog het bodemleven van een waardevol natuurgebied midden op de Noordzee aangetast, terwijl het ecosysteem juist rust nodig heeft om zich te kunnen herstellen. Nederland heeft het natuurgebied destijds zelf aangemeld bij de Europese Commissie voor het Europese natuurnetwerk ‘Natura 2000’, maar laat verstek gaan bij de uitvoering.

De Doggersbank is een bijzonder onderwatergebied dat door zijn ondiepe zandbodem een rijke natuur herbergt; een paaigebied voor schol, wijting en kabeljauw. Op de Doggersbank komen nog noordkrompen voor, een schelpdier dat honderden jaren oud kan worden. Door de rijke natuur onder water biedt het gebied voedsel voor vele vogels als jan-van-genten en noordse stormvogels en voor witsnuitdolfijnen, zeehonden, roggen en bruinvissen. Het gebied strekt zich uit over Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Na jarenlange onderhandelingen tussen de betrokken landen, visserijsector en natuurbeschermingsorganisaties is besloten dat een derde (33,4%) van de Doggersbank wordt beschermd, alleen voor bodemberoerende visserij. Bodemberoerende visserij betreft met name de visserij op schol en tong. De uitkomst dat slechts een derde van de Doggersbank de kans zou krijgen om te herstellen, was voor het Wereld Natuur Fonds een compromis, maar wel een belangrijke bouwsteen voor het netwerk van beschermde gebieden op de Noordzee.

Ondanks het uitputtend onderhandelde compromis, staat staatssecretaris van Dam nu alsnog een visserijtechniek in het beschermde deel van de Doggersbank toe dat de zeebodem aantast. Het betreft de zogenoemde flyshoot-techniek. Deze techniek, waarbij het vistuig uit een ring van lijnen bestaat, is minder schadelijk dan de traditionele boomkorvisserij met zware wekkerkettingen, maar nog steeds bodemberoerend. Daarnaast wordt met deze techniek per schip een relatief grotere oppervlakte bevist.

Stomverbaasd
Het Wereld Natuur Fonds is stomverbaasd over deze stap van de staatssecretaris: “Het is onbegrijpelijk dat de staatssecretaris de beoogde gesloten gebieden van de Nederlandse Doggersbank die goede bescherming verdienen, en onderdeel uitmaken van het Europese Natura2000 netwerk, toch opent voor een visserijtechniek die impact heeft op het bodemleven”, aldus Johan van de Gronden van het Wereld Natuur Fonds. “Het is ook niet nodig. Het gaat goed met schol en tong op de Noordzee en vissers kunnen meer dan genoeg van deze platvissen vangen in andere delen van de Noordzee. Gebieden waar op dit moment geen verplichting geldt voor de overheid om de natuur te herstellen.”

De Doggersbank is met zijn specifieke habitattype onderdeel van het Europese Natura2000-netwerk. Op basis van de Europese vogel- en habitatrichtlijnen wordt de mate van bescherming geregeld. Op dit moment vindt een evaluatie plaats van de vogel- en habitatrichtlijnen. Nederland loopt ver achter ten opzichte van andere Europese landen. Uit de rapportage van Nederland naar de Europese Unie blijkt dat in Nederland driekwart van de beschermde soorten en bijna alle habitattypen vallend onder de Europese Habitatrichtlijn een ongunstige tot zeer ongunstige staat van instandhouding hebben.

Foto: Udo van Dongen

Laat een reactie achter

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Velden met * zijn verplicht *

Nieuwsbrief