Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Nieuws

Groen licht bescherming kwetsbare natuur Noordzee

Udo_van_Dongen_Expeditie_Doggersbank__1_of_1_-2Eindelijk kunnen twee belangrijke natuurgebieden in de Noordzee worden beschermd: de Doggersbank en de Klaverbank. De Tweede Kamer legt na een lange periode van uitstel geen verdere belemmeringen meer in de weg.

Een deel van de unieke onderwaternatuur kan nu worden beschermd tegen schadelijke visserij waarbij met netten de bodem kapot wordt geschraapt. Daarnaast geldt in een deel van het Friese Front een verbod op vissen met ‘staand want’, netten die vast in het water staan.

De beschermingsmaatregelen zijn een belangrijke stap op weg naar een netwerk van beschermde gebieden op zee. Zo’n netwerk geeft het leven in de Noordzee, waaronder belangrijke kraamkamers van vissoorten en fourageerplekken voor vogels, de kans zich te herstellen. Het Wereld Natuur Fonds (WNF) heeft vorig jaar met de campagne ‘Seastars’ actie gevoerd voor bescherming van de Noordzee en in het bijzonder de waardevolle Doggersbank.

Grensoverschrijdende bescherming
Het Wereld Natuur Fonds (WNF) is daarom blij dat er na lang uitstel eindelijk duidelijkheid komt voor de Doggersbank. Er is jaren onderhandeld tussen de betrokken Europese lidstaten, visserij- en natuurorganisaties over bescherming voor dit unieke onderwatergebied. In Duitsland, Denemarken en het Groot-Brittannië werd al in 2013 politiek akkoord bereikt over de grensoverschrijdende Doggersbank.

Uniek onderwatergebied
De Doggersbank strekt zich midden op de Noordzee uit over Nederland, Duitsland en Groot-Brittannië en is een belangrijke schakel op de Noordzee, vanwege de unieke bodemstructuren en rijke biodiversiteit. De randen van het gebied zitten vol voedsel en grote scholen vis. Het is tevens een belangrijk paaigebied voor schol, wijting en kabeljauw en dat biedt weer voedsel voor vele vogels als jan van genten, papegaaiduikers en alken, haaien en roggen en zeezoogdieren als witsnuitdolfijnen, bruinvissen en dwergvinvissen die foerageren op de Doggersbank.

Het instellen van een beschermd zeegebied betekent overigens niet dat het gebied niet meer toegankelijk is voor vissers. Zo zal van de Doggersbank slechts eenderde deel worden gesloten voor schadelijke bodemberoerende visserij.

Europese Vogel- en Habitatrichtlijn
Na afstemming met andere Europese landen die betrokken zijn bij visserij op de Noordzee zal het beschermingsplan ter akkoord naar de Europese Commissie worden gestuurd. Na akkoord van de Europese Commissie zal een datum vastgesteld worden waarop de beschermingsmaatregelen in werking treden. De zeegebieden vallen onder de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn, deze richtlijn zorgt ervoor dat Europa’s meest kwetsbare soorten en hun leefomgeving worden beschermd.

Foto: Udo van Dongen

Laat een reactie achter

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Velden met * zijn verplicht *

Nieuwsbrief