Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Duiken / Nieuws

Schoonmaakduiken, mag dat?

Eerder deze maand berichtte NOS op 3 over de ‘schoonmaakduiken’ van veel duikverenigingen. Mag het nu wel of niet? Advocaat Leo Blokland licht toe.

Volgens NOS waren deze acties om lege blikjes, plastic flessen en ander afval uit meren en plassen te halen helemaal niet toegestaan. ‘Schoonmaakduiken’ zou arbeid zijn en daarvoor zijn veel meer veiligheidsmaatregelen verplicht dan voor gewoon recreatief duiken.

Werken onder water
Als een duikbedrijf werkzaamheden onder water gaat uitvoeren, moet het bedrijf zorgen voor allerlei veiligheidsmaatregelen; er moet een werkinstructie zijn, goed materieel, een eerste hulp uitrusting, een ploegleider en/of een reserveduiker, de werkgever moet gecertificeerd zijn en de duikers hebben een voorgeschreven opleiding.

Wordt er dieper gedoken dan 9 meter of hebben we te maken met stroom of decompressie, dan moeten de werkzaamheden vooraf bij de inspectie gemeld worden. Bij dieptes groter dan 15 meter moet er zelfs een decompressiekamer op de duikstek aanwezig zijn.

In principe gelden deze maatregelen voor alle soorten ‘werk’ onder water. Er bestaat één uitzondering. De duikschool die instructeurs les laat geven aan (beginnende) SCUBA duikers, hoeft niet aan al deze maatregelen te voldoen. Volstaan kan worden met goed materiaal, check de stek, noodplan, telefoon, eerste hulp uitrusting, buddy check en de andere regels uit de standards, ook al verrichten deze instructeurs wel degelijk ‘werk’.

‘Schoonmaakduiken’ is toch geen werk?
Als ik op zondagmidag met de club ga duiken in de Grevlingen. dan is er geen sprake van ‘werk’  in de zin van de wet, ook al slepen we netten mee om gevonden voorwerpen in op te bergen.

Van arbeid is pas sprake als je te maken hebt met een ‘werkgever’ en een ‘werknemer’ Werkgever word je als je iemand arbeid laat verrichten. Dus ik ben werkgever als ik mensen in dienst heb. Ik ben ook werkgever als ik met iemand anders weliswaar geen arbeidscontract heb afgesloten, maar deze duiker wel op mijn aanwijzingen en voorschriften de duik uitvoert. Als ik een duikevenement ga organiseren en daarvoor verschillende mensen vraag om te komen helpen, kan je zeggen dat  –zoals de wet het uitdrukt-  onder mijn ‘gezag’ arbeid wordt verricht.

Vrijwilligers
Een buurtvereniging hielp bij het ophalen van oud papier en kreeg daarvoor van de gemeente een vergoeding. De gemeente had voor het ophalen een bedrijf ingehuurd met een kraakperswagen. De arm van een van de vrijwilligers raakte in die wagen bekneld. De arbeidsinspectie legde een boete op aan de buurtvereniging omdat zij niet voldoende veiligheidmaatregelen had genomen. De buurtvereniging was het daar niet mee eens en stapte naar de rechter. Deze vond dat niet de buurtvereniging maar het ophaalbedrijf voor de veiligheidsmaatregelen verantwoordelijk was.

Van belang is dus om te weten wie het schoonmaakduiken organiseert. Is dat de gemeente of het waterschap en vragen zij of de duikvereniging de actie wil uitvoeren? In zo’n geval is er al gauw sprake van arbeid volgens de wet.

Als een vereniging de activiteit eigenstandig organiseert, zitten we een beetje tussen wal en schip. Moeten we werkelijk zorgen dat er een decompressiekamer op de wal staat? Moet elke duiker een Cat A opleiding gehad hebben en is een gecertificeerde duikploegleider noodzakelijk? Terwijl we bij gewoon duiken in clubverband kunnen volstaan met de veiligheidsregels volgens de standards, zouden we als we papier en plastic mee naar boven nemen de maatregelen voor duikbedrijven moeten volgen. Dat is heel raar.

De wetgever heeft helemaal niet gedacht aan recreatieve duikers en is bij het maken van de wet de duikverenigingen gewoon ‘vergeten’. De enige uitzondering waaraan wel gedacht is, is de lesgevende instructeur.

Advies
Besluit jouw vereniging wel gewoon mee te doen aan activiteiten als ‘schoonmaakduiken’, zorg er dan voor dat er niet meer werkzaamheden worden uitgevoerd dan in het kader van een dergelijke ‘lichte’ actie gebruikelijk zijn. Ga dus geen schepen lichten e.d.  Houd je aan de gebruikelijke veiligheidsregels van NOB, PADI, SSI of andere duikorganisaties.

Mocht de vereniging of duikschool naar aanleiding van zo’n actie een boete opgelegd krijgen of aansprakelijk worden gesteld, zoek dan onmiddellijk juridische bijstand al of niet in overleg met je duikorganisatie. De meeste duikverzekeringen dekken daarvoor de kosten.

Mr. A.L.K. (Leo) Blokland MPM is advocaat en bedrijfskundige en nationaal coordinator DAN Legal Network. Leo is PADI instructeur en NAUI tech diver. Regelmatig schrijft hij over juridische zaken op Duikeninbeeld.

Misschien heb je zelf een idee voor een onderwerp? Mail het Leo en mogelijk besteden wij er later een keer aandacht aan.

Openingsfoto: Cees Kassenberg (schoonmaak Vinkeveen)
Project Baseline-foto: Axel Gunderson (schoonmaak Haarlemmermeerse Bos)

Links

Laat een reactie achter

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Velden met * zijn verplicht *

Nieuwsbrief