Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Duiken

Risico’s in kaart en nu?

Begin dit jaar is het eerste gedeelte van de web-based Risico-inventarisatie en Evaluatie, de Sportduikrisicograaf, gelanceerd. Het maken van zo’n RI&E is hierdoor een stuk makkelijker geworden. Maar wanneer je de risico’s binnen je duikschool of vereniging in kaart hebt gebracht, wat doe je er dan mee?

Een risico-inventarisatie en evaluatie is niet compleet zonder een plan van aanpak. Toch blijkt dat veel duikscholen en verenigingen die claimen hun risico’s goed in kaart te hebben gebracht, niet zo’n plan hebben om de onderkende risico’s aan te pakken. In een plan van aanpak staat precies welke risico’s je als school of vereniging hoe en in welke volgorde gaat aanpakken, wanneer je dit gaat doen en het belangrijkste, wie dit gaan doen.

Tijd voor een voorbeeld. Door het beantwoorden van de vragen bij het gevaar op verontreinigd ademgas binnen jouw vereniging zijn jullie er als vereniging achter gekomen dat jullie het risiconiveau van verontreinigd ademgas te hoog vinden. Een aantal leden heeft recentelijk geklaagd over hoofdpijn na het duiken en er is nog geen sluitende administratie omtrent het materiaal. Dit punt staat dus zeer hoog op de prioriteitenlijst in het Plan van Aanpak. Tijd voor beheersmaatregelen! Jullie besluiten om het risico op verontreinigd ademgas te verkleinen door de compressorinstallatie te laten onderhouden door een erkend onderhoudsbedrijf.  Ook gaan jullie de luchtkwaliteit uit de compressorinstallatie periodiek checken. Last but not least gaan jullie dit vast leggen in de nieuw opgezette administratie van het materiaal binnen de vereniging. Degene die dit gaat begeleiden, is de aangestelde materiaalman binnen de vereniging. Jullie spreken met elkaar af dat dit binnen een half jaar geregeld moet zijn.

Op de Sportduikrisicograaf is sinds kort een format voor dit plan van aanpak te downloaden. Dit format vul je in aan de hand van de uitkomsten van de Sportduikrisicograaf. De website biedt voor de veiligheids- en beheersmaatregelen ook nog tips en adviezen. Heb jij nog goede tips en adviezen, schroom niet en mail ze naar arbo(at)onderwatersport.nl. Loop het plan van aanpak regelmatig door met het bestuur van de vereniging of de leiding van de duikschool. Maak het plan bekend bij de leden en betrek hen bij de uitvoering. Je zult zien dat de RI&E dan niet zomaar een stuk papier is maar een handvat om systematisch de veiligheid binnen je school of vereniging te verbeteren!

www.sportduikrisicograaf.nl

Laat een reactie achter

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Velden met * zijn verplicht *

Nieuwsbrief