Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Natuur

Grote protestactie tegen dumpen staalslakken – 23 augustus

Als er nu niets gebeurt dreigt het onderwaterleven van Nationaalpark de Oosterschelde ernstig in gevaar te komen!

Iedereen die de natuur een warm hart toedraagt, roepen wij op om samen met ons actie te voeren. Waarom? Om zo landelijke aandacht te krijgen voor ons ongenoegen over de plannen van Rijkswaterstaat voor het storten van grote hoeveelheden staalslakken om de dijken onder water, de zogenoemde vooroevers, te verstevigen.

Oproep tot grote protestactie tegen het dumpen van staalslakken in de Oosterschelde op zondag 23 augustus!

Veiligheid staat bij ons ook voorop. Heel belangrijk! Wij protesteren niet tegen het versterken van deze vooroevers, maar alleen tegen de aard van het materiaal dat daarvoor gebruikt wordt!

Ondoordachte plannen

Dat Rijkswaterstaat na protesten van en overleg met verschillende personen en instanties die de belangen van de natuur behartigen, is teruggekomen van haar oorspronkelijke plan om fosforslakken te gebruiken, zien als een tegemoetkoming. Maar tegelijk laat Rijkswaterstaat met deze stap zien dat de plannen totaal ondoordacht zijn.

Het lijkt er ook op dat het economische aspect (kostprijs van het materiaal) zwaarder weegt dan de nog onbekende effecten van het gebruik van staalslakken.

Onafhankelijke rapporten

Er duiken steeds meer binnenlandse en buitenlandse rapporten over het materiaal dat Rijkswaterstaat wil gebruiken, de staalslakken dus. Uit deze rapporten blijkt duidelijk het kwalijke effect voor het milieu. In sommige rapporten wordt het gebruik ten zeerste afgeraden, ook in veel minder kwetsbare gebieden dan het natuurpark Oosterschelde.

Wat is een staalslak?

Het begrip staalslak kan ruim geïnterpreteerd worden. Staalslak wil zeggen dat het hoofdbestanddeel staal is, maar een staalslak kan ook andere metalen bevatten. De samenstelling van de staalslakken schijnt ook per hoogoven te wisselen en hangt af van de erts waarvan het een afvalproduct is. In onderzoeksrapporten is ook sprake van uitlogen: het proces waarbij het materiaal langzaam chemisch uiteenvalt en stoffen in de waterkolom vrijkomen.

Schade is al waarneembaar

Op een proefperceel bij Schelpenhoek waar Rijkswaterstaat al staalslakken heeft gedumpt, is dit proces al waarneembaar. Bovendien is daar al te zien dat er niet alleen rode roest van ijzerbestanddelen vrijkomt maar ook dat de staalslakken gifgroene deeltjes afgeven. Dit is bijzonder verontrustend en wij hebben dan ook grote twijfels of Rijkswaterstaat beseft waar zij mee bezig is.

MER aangevraagd

Inmiddels heeft de stichting Submarines bij Gedeputeerde Staten van Zeeland het verzoek neergelegd om het storten van staalslakken in de Wester- en Oosterschelde stop te zetten. Submarines heeft tevens verzocht om een Milieu Effect Rapportage.

Al deze ontwikkeling willen wij kracht bijzetten en in de hoop landelijke aandacht te krijgen is gekozen voor deze vorm van demonstratie.

De gemeente Schouwen-Duiveland heeft aangegeven de demonstratie a.s. zondag tegen de staalslakken te verbieden als demonstranten de weg (N256) naar de brug betreden.

Hoewel wij slechts van plan waren de brug (N256) op te lopen als deze toch al openstaat, respecteren wij het besluit van de gemeente. Ons doel is enkel en alleen aandacht vragen om het voorgenomen besluit staalslakken te storten in Nationaal Park Oosterschelde teniet te doen.

De demonstratie aanstaande zondag gaat door! Echter, de demonstratie zal geheel plaats vinden op de parkeerplaats bij duiklocatie de Zeelandbrug en de parallelweg naar de parkeerplaats toe.

Wij vragen duikers en andere geïnteresseerden die aanstaande zondag komen, het besluit van de gemeente te respecteren en de N256 niet te betreden.

Wij verzamelen om 13:30 bij de parkeerplaats van duiklocatie de Zeelandbrug. Om 14:00 zullen wij kenbaar maken tegen het gebruik van staalslakken te zijn. Wij vragen iedereen dringend de N256 niet te betreden.

Personen en organisaties die deze actie op dit moment ondersteunen:
Submarines, Stichting Sepiaproject, Biologische Werkgroep, Dos Winkel, DuikeninBeeld.tv, Get Wet Maritiem, Duiken in het web, Evert v.d. Zande (Mosselvisser), Jan Van Westenbrugge (Kreeftenvisser), Witte Boulevard, Waterworld, Underwater Magic Publications & Translations, Cor Kuyvenhoven, Duikgids Schouwen-Duiveland, Stichting De Noordzee, Scubasigns Foundation, Willem Kolvoort

Laat een reactie achter

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Velden met * zijn verplicht *

Nieuwsbrief