Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Blog / Natuur

BioBlog – Het MOO-project

Weet je dat je als sportduiker een belangrijke rol kunt spelen bij de inventarisatie van en het onderzoek naar de flora en fauna onder water? ScubaBio

Stichting ANEMOON (ANalyse Educatie en Marien Oecologisch ONderzoek) zorgt met behulp van vrijwilligers al 20 jaar voor het monitoren, onderzoeken en inventariseren van de fauna en flora in het Nederlandse mariene milieu. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om actief te worden, blijven en mee te doen met een project of andere activiteit.

Waarnemersprojecten 
Stichting ANEMOON heeft meerdere onderzoeksprojecten waar vrijwilligers aan bij kunnen dragen. Er is voldoende te doen en informatie is altijd welkom, dus nieuwe vrijwilligers zijn van harte welkom. Er zijn onder andere monitoringprojecten voor strandaanspoelsels, de getijdenzone en ook voor het onderwaterleven (door duikers!). Er is een landelijk inventarisatieproject voor weekdieren uit zee, brak en zoet water en van het land. Naast veel onderzoek in het Nederlandse mariene milieu, zijn er ook initiatieven gericht op Caribisch Nederland. De waarnemingen die met behulp van formulieren worden ingestuurd, worden goed gebruikt. Voor en door de waarnemers worden diverse educatieve middelen ontwikkeld. Een goed voorbeeld hiervan is de recente publicatie van de Ecologische Atlas van de mariene weekdieren (Mollusca).

1Cerianthus_lloydii_Viltkokeranemoon_02

Het MOO-project door sportduikers
Wat?
Voor duikers is er het Monitoringproject Onderwater Oever (MOO), dat sinds 1994 bestaat. Elke duiker kan MOO-waarnemer worden, door vrijwillig mee te doen. Als MOO-waarnemers let je tijdens je duik op (een aantal specifieke) soorten. Na de duik worden de waarnemingen van jou en je buddy vastgelegd op een zogenaamd MOO-formulier. Naast gegevens over de locatie, de datum, de tijd en de namen van de waarnemers, dient achter elk van de soorten een kruisje te worden geplaatst in de kolom die van toepassing is. Er zijn vijf kolommen, aangeduid met de tekens ?, 0, Z, A en M. De betekenis heeft te maken met het aantal waarnemingen dat je van een bepaalde soort hebt. Je hoeft niet alle soorten op het formulier te kennen, daarom is er de kolom “?” bijgevoegd. Op deze manier is het formulier zowel geschikt voor beginnende als gevorderde waarnemers. Je kunt dus ook al meedoen als je slechts één soort herkent: ANEMOON kan alle informatie goed gebruiken.

2Ophiothrix_fragilis_Brokkelster_01

Waar en wanneer?
Er zijn formulieren voor de delta/kustzone, voor de Noordzee en voor het zoete water. Het MOO loopt het hele jaar door. Zowel in de winter als in hartje zomer kunnen duiken worden gemaakt en MOO-formulieren worden ingevuld. Zo kunnen de gegevens over seizoenspatronen van soorten beschreven worden en ontstaat er inzicht in de verspreiding, trends en seizoenspatronen van een honderdtal soorten.

Hoe?
De website van Stichting ANEMOON biedt alle mogelijkheden om formulieren digitaal te verwerken: www.anemoon.org
De uitgebreide werkwijze voor de voorbereidingen vóór, tijdens en na de duik worden hier toegelicht.

Aanvullende bijdrage voor jezelf!

Het MOO-formulier is een stimulerende manier om nieuwe dingen te leren (zien). Door speciaal op een bepaalde soort of soortgroep te (willen) letten, ga je anders kijken en meer herkennen. Omdat je meer herkent ga je ook meer soorten zien!

Dus: Download dit formulier voor de Zeeuwse wateren en trek ermee het veld in om soorten te noteren en… leren.

Foto’s: Floor Driessen

Martijn Spierenburg en Floor Driessen zullen onder de naam ScubaBio geregeld voor invulling van de rubriek BioBlog op Duikeninbeeld zorgen. Door de BioBlogs zul je meer leren over soorten, diergroepen of andere aspecten van het onderwaterleven in Nederland.

Martijn is in 1998 op Curaçao aangestoken met het ‘duikvirus’. Sinds 2006 duikt hij actief, het hele jaar door, in Nederland. Hij is zowel boven als onder water veel met zijn hobby’s biologie en fotografie bezig. Floor is al vroeg in de onderwaterwereld verzonken geraakt en is inmiddels bijna afgestudeerd als Mariene biologe. Ze heeft onderzoek gedaan naar de verspreiding van kwalpoliepen in Nederland en een taxonomisch onderzoek uitgevoerd met zeenaaktslaksoorten.

Samen zijn zij op verschillende vlakken zeer fanatiek vrijwilliger voor Stichting ANEMOON en Stichting Duik de Noordzee schoon en tevens aangesloten bij de Biologische Werkgroep van de NOB. Graag beduiken zij zowel Grevelingen, Oosterschelde als Noordzee om daar te zoeken naar de kleine ecologische aspecten die het leven onder het wateroppervlak zo interessant maken. Samen vormen zij “ScubaBio”, van waaruit zij kennis en onderwaterbeelden delen, door o.a. cursussen te geven en deze blogs te plaatsen.

Laat een reactie achter

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Velden met * zijn verplicht *

Nieuwsbrief