Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Blog / Foto en film

En de twaalfde wedstrijdlocatie is….

Op weg naar het WK Onderwaterfotografie 2015 schrijft iedere maand een betrokkene bij het WK over zijn of haar bezigheden voor dit evenement. Deze blog is geschreven door Gerius van Woudenberg die vanuit Rijkswaterstaat betrokken is bij het WK.

Elf van de twaalf potentiële WK wedstrijdlocaties zijn al lang en breed bekend binnen de (internationale) sportduikwereld. In de duikgerelateerde media zijn ze inmiddels uitvoerig besproken en enkele deelnemende landen hebben zelfs al op die locaties geoefend.

Maar waar zou nu die twaalfde potentiële wedstrijdlocatie zijn? In de Oosterschelde, het Veerse Meer of toch in het Grevelingenmeer?

Begin juli 2013 kwam er een eenvoudig e-mailtje van het bestuur van de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) binnen bij Rijkswaterstaat met de vraag of Rijkswaterstaat een ontheffing wilde verlenen voor het ‘door twee duikers maken van een proefduik bij de mosselhangcultuur in het voormalige bouwdok op Neeltje Jans’.

In dit bouwdok zijn tijdens de bouw van de Oosterscheldekering de pijlers voor de kering gebouwd. De achtergebleven pijler herinnert nog aan die periode, maar dat even terzijde. Het doel van de voorgestelde proefduik was om te beoordelen of deze locatie geschikt zou zijn voor het WK Onderwaterfotografie van 2015.

Hoewel Rijkswaterstaat tijdens een regulier overleg met het bestuur van de NOB in 2012 al had toegezegd medewerking te willen verlenen aan het zo goed en veilig mogelijk laten verlopen van het WK, stonden we bij Rijkswaterstaat niet direct te juichen toen de vraag om een ontheffing voor uitgerekend déze locatie binnenkwam. Het gehele gebied nabij de Oosterscheldekering inclusief het voormalige bouwdok is namelijk aangewezen als verboden duikgebied en dat is uiteraard niet voor niets!

Door verraderlijke stromingen en de onoverzichtelijkheid van het gebied is het immers een gevaarlijk gebied zodat Rijkswaterstaat altijd uiterst terughoudend is met het geven van toestemming voor welke watersportactiviteit dan ook. Het antwoord van Rijkswaterstaat was dan ook dat er geen ontheffing van het duikverbod zou worden verleend.

In het najaar van 2013 volgde er een nieuw overleg tussen de NOB en Rijkswaterstaat. Argumenten over en weer werden gewisseld waarom een eenmalige proefduik wel of niet veilig mogelijk zou zijn en langzaamaan groeiden de partijen naar elkaar toe.

Het overleg resulteerde er uiteindelijk in dat werd overeengekomen dat op donderdag 14 november 2013 een proefduik in het zuidelijke deel van het bouwdok zou mogen worden gemaakt, dit onder strikte voorwaarden en toezicht ter plaatse door Rijkswaterstaat. Voor deze proefduik zou Rijkswaterstaat een ontheffing afgeven.

Toestemming van de mosselvisser die in het bouwdok zijn hangcultuur exploiteert (hij zou in zijn bedrijfsvoering immers hinder kunnen ondervinden van de proefduik) was uiteraard eveneens noodzakelijk maar de NOB was al zo slim geweest om dit van tevoren met de mosselvisser overeen te komen.

WKBlog_-_locatie12_1

Die veertiende november was een grauwe, gure en winderige dag met zo nu en dan wat motregen. Vier NOB sportduikers meldden zich met een kleine rubberboot bij het bouwdok. Na wat gedoe om het bootje in het water en de duikers in de boot te krijgen, voer het geheel naar een van de hangculturen om daar vervolgens twee duikers in het water te laten. Pas veel en veel later kwamen de duikers weer boven water en hun gezichten spraken boekdelen. Wat daar onder de waterspiegel was aangetroffen overtrof de verwachtingen: een goed zicht tot wel 8 meter en een prachtige begroeiing van de mosselhangcultuur met veel kleur en variatie!

Aangezien het bouwdok een gigantisch groot dok is met op diverse plaatsen hangculturen in diverse groeistadia, kon een tweede proefduik niet uitblijven. De aanvankelijke ontheffing werd opgevolgd door twee volgende ontheffingen en aansluitend werd door de NOB de knoop doorgehakt: het voormalige bouwdok op Neeltje Jans zou één van de twaalf potentiële WK wedstrijdlocaties worden, mits Rijkswaterstaat daarvoor een ontheffing zou verlenen!

De proefduiken werden vervolgens binnen Rijkswaterstaat geëvalueerd en in overleg met de NOB werd geconcludeerd dat het houden van het WK in het zuidelijke deel van het bouwdok doorgang kan vinden indien een aantal extra veiligheidsvoorzieningen wordt getroffen. Die extra veiligheidsvoorzieningen bestaan er uit dat gedurende de gehele wedstrijd een duikvaartuig (dus met een decompressietank aan boord) van de Koninklijke Marine als noodvoorziening aanwezig is en twee boten van de Reddingsbrigade die de buitengrenzen van het wedstrijdgebied in het oog houden.

De NOB wist zowel de Reddingsbrigade als de Koninklijke Marine over te halen om hun medewerking toe te zeggen zodat met deze extra veiligheidsvoorzieningen Rijkswaterstaat nu definitief eenmalig ontheffing kon verlenen voor het houden van de WK wedstrijd in het bouwdok Neeltje Jans.

Overigens zal de NOB deze veiligheidsvoorzieningen ook op de drie andere wedstrijdlocaties van toepassing laten zijn zij het dat het daar geen eis is van Rijkswaterstaat. De NOB heeft de veiligheid tijdens het WK dus hoog in het vaandel staan!

Uiteraard hopen we dat er in het bouwdok – als dat tot wedstrijdlocatie wordt gekozen – mooie foto’s gemaakt gaan worden. Wie weet wordt hier wel de winnende foto van het WK 2015 gemaakt.

En het zou nog mooier zijn als in de glossy duiktijdschriften die er in de thuislanden van de deelnemers worden uitgegeven nog ergens een glimp van de Oosterscheldekering is terug te zien: de trots van Zeeland!

Foto’s: Gerius van Woudenberg

Links:

www.netherlands2015

Laat een reactie achter

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Velden met * zijn verplicht *

Nieuwsbrief