Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Duiken

DOSA publiceert jaarverslag 2018

Het jaarverslag van DOSA over 2018 is gepubliceerd. DOSA geeft een korte samenvatting. 

Het aantal meldingen is in 2018 ten opzichte van 2016 en 2017 flink toegenomen. Helaas wordt nog steeds het grootste deel van de meldingen gedaan door derden, en niet door de betrokken duiker of zijn buddy. Daardoor mist DOSA (Duik Ongevallen Statistiek en Analyse) vaak gedetailleerde informatie over de omstandigheden waaronder het incident plaats vond. Het maakt de analyse hiermee lastiger en vaak ook niet uitvoerbaar. Daarom een oproep aan alle duikers en andere betrokkenen om melding te maken van alle incidenten en ongevallen. Alleen als DOSA beschikt over een grote hoeveelheid meldingen met gedetailleerde informatie is een goede analyse mogelijk en zijn aanbevelingen te geven aan individuele duikers en duikorganisaties. Daarmee kunnen we duiken nog veiliger maken!

De onderstaande tabel geeft de groei van het aantal meldingen weer over de jaren 2017 en 2018.

Rubriek20172018
Totaal3377
Sportduiken1031
Freediving00
Technisch duiken24
Derden2142

Rubriek Sportduiken (31+42)
1. Bij 29 meldingen is sprake van problemen met materiaal
Toelichting: onbekendheid en onhandigheid (nieuw) in het gebruik van het duikmateriaal geven problemen voorafgaand aan, tijdens of na afloop van het duiken
2. Bij 11 meldingen is sprake van problemen tijdens een opleidingsduik; 13 meldingen wijzen in de richting van fouten in het hanteren of toepassen van procedures of drills.
Toelichting: hierbij zijn ook procedurefouten meegenomen die gemaakt zijn door schippers.
3. Bij 61 meldingen is sprake van medische problemen
Toelichting: decompressieverschijnselen type 1(15x) en bij type 2 (5x), veel verwondingen door vallen (8x) met duikapparatuur, oor perforatie (6x)
4. Bij 14 meldingen is sprake van overige zaken (omgevingsfactoren, die aanleiding geven tot letsel en/of materiele schade).
Toelichting: koude (2x), schuine dijk (2x) en de duiktrap (4x).
5. Bij 61 meldingen was assistentie van hulpdiensten nodig.
Toelichting: zuurstof (13x), ambulance(5x), decompressiebehandeling(17x), ziekenhuis opname(11x).
Er zijn geen meldingen binnen gekomen dat men gebruik heeft gemaakt van een AED.
6. Vooral bij ervaren duikers doen zich ongevallen voor. Uit de meldingen blijkt dat buddychecks achterwege blijven, procedures te weinig worden geoefend, het niet volgen van opfristrainingen na een (zeer) lange periode waarin niet gedoken is, etc.
7. Er zijn helaas 2 dodelijke slachtoffers te betreuren. Beide duikers zijn na een uitgebreide zoektocht bij het wrak Le Serpent aangetroffen. De manometers gaven aan dat de duikcilinders geen lucht meer bevatten, wat overeen kwam met de daadwerkelijke situatie,. De duikcilinders waren leeg

Rubriek Technisch duiken (4)
1. In alle gevallen (ongeval/incident) is sprake van procedurefouten. Dieper duiken dan planning en daardoor een verkeerde berekening van stoptijden op diepte. Er zijn geen aanwijzingen dat er van tevoren is nagedacht over een alternatief scenario.
2. Bij alle 4 ongevallen/incidenten is sprake van medische problemen, waarbij combinatie van tijd, mengsel en diepte (procedure fout) leidde tot een decompressieongeval.
3. We weten dat we in de rubriek technisch duiken veel meldingen niet binnen krijgen.

Rubriek Freediving (0),
Voor deze rubriek hebben we dit jaar geen meldingen ontvangen. Dat lijkt gunstig voor deze doelgroep, maar geluiden uit de duikbranche doen anders vermoeden.

Rubriek Derden (42),
1. Bij geen van de meldingen is sprake van problemen met materiaal
2. Bij 1 ongeval/incident is sprake van fouten in procedures/drills
Toelichting: een jongere die tijdens een wedstrijdje onderwaterzwemmen de grenzen van zijn kunnen overschreed.
3. Bij alle (42) ongevallen/incidenten is sprake van medische problemen
Toelichting: dit betreft met name meldingen van decompressieziekte
4. Bij 7 ongevallen/incidenten is sprake van overige zaken die aanleiding waren tot letsel en/of materiële schade
Toelichting: letsel door vallen en een werkgerelateerd probleem, 4 vermissingen en 1 redding door de KNRM; 2 ‘valse’ meldingen.

Waarnemingen
Het overgrote deel van de incidenten wordt veroorzaakt door de duiker zelf.
Duikers duiken met materiaal dat ze onvoldoende kennen en beheersen
Er wordt gedoken buiten de competenties van de duiker
Paniek in situaties die bij voldoende vaardigheden en training niet tot paniek hadden hoeven leiden
Ook dit jaar is de gezondheid van duikers regelmatig een probleem.
Er zijn in 2018 2 dodelijke ongevallen bij DOSA bekend; van 3 incidenten, die van ernstige aard waren, kennen we de uiteindelijke afloop niet. Daarnaast zijn er relatief veel deco incidenten met behandeling en soms restverschijnselen geweest.
Van het ernstige incident bij De Serpent heeft DOSA geen andere informatie kunnen krijgen dan de informatie uit openbare bronnen.

Aanbevelingen
Meer aandacht besteden aan de procedures/drills en kennis van je materiaal
Zorg voor een goede gezondheid, een fit lichaam en een regelmatige duikkeuring.
Meer aandacht voor het doen van meldingen door de duiker zelf of zijn buddy en het tijdig intrekken van de melding als deze onnodig is.

Wil je meer weten? Het volledige verslag is te vinden op de website van DOSA (inclusief korte beschrijving per incident)

Meld incidenten en ongevallen!
DOSA doet ook een dringend beroep op je. Overkomt jou iets of ben je getuige van een klein of groot incident of ongeval, meld het op de website van DOSA zodat de onderzoekers een completer beeld krijgen.

4 reacties

 1. Avatar

  Hebben jullie enig idee waarom (technische) duikers geen melding doen? Uit schaamte? Of vinden ze het onzin?

  REAGEREN
 2. Avatar

  Is er iets bekend over het geboorteland van de slachtoffers?

  REAGEREN
 3. Avatar

  Registreert de DOSA de ongevallen die in Nederland plaatsvinden (waarbij de betreffende duiker een andere nationaliteit kan hebben), of de ongevallen mbt Nederlandse duikers (die dus ook in het buitenland kunnen plaatsvinden?)

  REAGEREN

Laat een reactie achter

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Velden met * zijn verplicht *

Nieuwsbrief