Zeeanjelier met snoot – Het verhaal achter de foto