Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Nieuws

Uitspraak in zaak Signi Zoekhonden – Boete verlaagd

Vandaag heeft de bestuursrechter uitspraak gedaan in de zaak van Signi Zoekhonden. De boete is aanzienlijk verlaagd, maar niet geheel vernietigd.

De aanleiding voor de rechtszaak? Signi had een boete opgelegd gekregen van de arbeidsinspectie omdat de duikers die op aanwijzing van de honden van Signi een zoekactie deden, niet voldeden aan de eisen voor beroepsduikers.

Signi ging in beroep bij de rechtbank. Vrijwilligers die meedoen met een opruimactie of zoekactie, zouden allemaal een boete kunnen krijgen.

De advocaten van Signi, Royce de Vries en Leo Blokland, hielden de rechtbank voor dat de regelgeving uit de Arbowet voor deze gevallen niet passend is en dat dit ook grote gevolgen zou hebben voor duikverenigingen die meedoen aan een opruimactie of het observeren van onderwaterleven.

Foto: Stichting SIGNI Zoekhonden.

De rechter vond de boete te hoog en verminderde deze met driekwart. De regels in de Arbowet gaven hem geen echter geen ruimte om het besluit van de boete helemaal te vernietigen. Hij vroeg zich wel af of de overheid de duikvoorschriften passend moet maken zodat Signi en andere organisaties hun werk voor ideële doelstellingen kunnen blijven doen. Een taak voor de wetgever dus.

Al eerder was er in de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin de regering werd verzocht om met een voorstel te komen waardoor de vrijwillige inzet van sportduikers voor burgerinitiatieven niet onder duikarbeid valt, zolang de duiken binnen de grenzen van het sportduiken gedaan worden conform de duikopleidingen.

Intussen hebben SWOD (Stichting Werken Onder Overdruk – beheerder van de arbocatalogus namens het ministerie) en NOB een werkgroep in het leven geroepen om advies uit te brengen.

Of het ministerie of Signi tegen de uitspraak van de rechter in hoger beroep gaat, is nog niet bekend.

De rechtbank overwoog:

“De rechtbank is zich ervan bewust dat deze uitspraak niet de boodschap bevat waarop Signi en duikverenigingen in Nederland gehoopt hadden. Op de zitting en via de media is het brede belang van de vraagstukken uit deze uitspraak helder geworden. Vanuit de branche bestaat grote vrees voor hoge boetes wanneer sportduikers als vrijwilliger deelnemen aan opruimacties en zoekacties. Die vrees is enerzijds invoelbaar, want in voorkomende gevallen kan ook een vrijwilligersorganisatie met een ideële, maatschappelijk relevante doelstelling worden geconfronteerd met een bestuurlijke boete. Anderzijds moet het ook voor kleine organisaties mogelijk zijn om aan de regels te voldoen. De vraag of de relevante regels ingevolge de Arbeidsomstandighedenwetgeving voor sportduikers moeten worden aangepast, zodat aan organisaties als eiseres geen boete kan worden opgelegd, is echter een vraag die in de eerste plaats moet worden beantwoord door de wet- en regelgever en niet door de rechter. Wat dat betreft is de wetgever aan zet. Een gesprek over een andere vorm van certificering is uitgesteld in afwachting van deze uitspraak. De rechtbank gaat ervan uit dat het gesprek alsnog gaat plaatsvinden.”

Laat een reactie achter

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Velden met * zijn verplicht *

Nieuwsbrief