Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Congres Wij duiken veilig – «We weten te weinig»

Op het congres en netwerkevent Wij duiken veilig heeft advocaat, bedrijfskundige en duiker Leo Blokland een belangrijke vraag voor de aanwezigen.

«Hoe weinig weten we eigenlijk?» Die vraag houdt Leo Blokland bezig en hij zal hem zeker voorleggen aan de gasten van het congres en netwerkevent Wij Duiken Veilig. De advocaat, bedrijfskundige, coördinator van het DAN Legal Network én duiker heeft zich verdiept in de rapporten van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (voor de beroepssector) en de rechtbankverslagen (voor de duiksport) naar aanleiding van duikongevallen. Opmerkelijk is dat daarin volop gekeken wordt naar de naleving van regels, standaards en voorwaarden (‘omgevingsaspecten’), maar uit alle rapportages kan niet gedestilleerd worden wat er nu echt is gebeurd.

«Alle uitspraken zijn gebaseerd op vooronderstellingen,» aldus Leo Blokland na een uitvoerige analyse. «Geen wonder want het ontbreekt de rechterlijke macht en de onderzoeksraad ook aan deskundigheid. Ze weten te weinig van duiken en houden zich puur aan hetgeen in regels en protocollen is vastgelegd.»

«De rechterlijke macht weet te weinig van duiken en houdt zich puur aan hetgeen in regels en protocollen is vastgelegd.»

Het ontbreekt ons aan kennis. Tot die conclusie is Leo Blokland gekomen: «We hebben geen inzicht in de omvang van eventuele bestaande problemen want de kennis die we al hebben, is te erg versnipperd.» Binnen elk werkgebied van de sector – zowel beroeps als recreatief-  is kennis aanwezig, maar van kennis delen is nauwelijks sprake. Hij pleit dan ook voor het opzetten van een kenniscentrum waarin zowel kennis op het recreatieve als het beroepsmatige vlak wordt gebundeld.

Leo Blokland.

«We moeten af van het idee dat ‘wij het zelf goed doen,» gaat hij door. «Wat het werkgebied ook is, iedereen denkt dat zoals hij het doet, de beste manier is.» Bij het analyseren van ongevallen of incidenten binnen het eigen werkgebied wordt -net als in het geval van de rechter en de Onderzoeksraad- vooral gekeken of we het wel volgens de regels hebben gedaan. «Iedereen zoekt bevestiging. Maar als we echt veilig willen werken en duiken, moeten we juist openstaan voor verandering.» Wat kan er anders en wat kunnen we van andere werkgebieden leren? Overigens is deze houding niet voorbehouden aan de duiksector, dit is de mens eigen.Op het congres zal Leo Blokland aan de hand van praktijkvoorbeelden laten zien hoe wij ons gedragen als er iets gebeurt. En ook hoe we ons zouden moeten gedragen.

Wij duiken veilig – Congres en netwerkevenement voor elke professionele duiker en duikprofessional

Op vrijdag 27 september 2019 vindt voor de eerste maal ‘Wij duiken veilig’ plaats, het congres en netwerkevenement voor elke professionele duiker en duikprofessional, zowel binnen de beroeps- als de recreatieve duiksector. Mentaliteit, gedrag en systemen zijn de rode draad.

Locatie: Expo Houten | Prijs: 95 euro inclusief lunch | Meer info en aanmelden: www.wijduikenveilig.nl

Meer lezen over Wij duiken veilig op DuikeninBeeld? Klik hier.

Laat een reactie achter

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Velden met * zijn verplicht *

Nieuwsbrief