Inloggen

Wachtwoord vergeten?

DISCLAIMER

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van DuikeninBeeld.tv , is het mogelijk dat de informatie die op DuikeninBeeld.tv wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Beweringen, mededelingen en meningen, geuit in de verhalen, in de foto’s, in de informatie op de pagina’s, in de reactievelden en in overige content, zijn die van de maker(s)/auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de internetprovider of DuikeninBeeld.tv.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op DuikeninBeeld.tv geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door je wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van DuikeninBeeld.tv , of met de (tijdelijke) onmogelijkheid om DuikeninBeeld.tv te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van DuikeninBeeld.tv verkregen is. DuikeninBeeld.tv garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten vóór gebruik van via DuikeninBeeld.tv verkregen informatie.

De informatie op Duikeninbeeld.tv wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Copyright

DuikeninBeeld.tv behoudt tevens het recht ingezonden materiaal aan te passen en te publiceren. Dit geldt zowel voor tekst als voor het ingezonden beeldmateriaal.

Een bezoeker/ster van DuikeninBeeld.tv mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in DuikeninBeeld.tv opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder schriftelijke toestemming van DuikeninBeeld.tv.

Het feit dat DuikeninBeeld.tv ingestuurde bijdragen voor plaatsing selecteert en filtert, wil niet zeggen dat DuikeninBeeld.tv deze bijdragen ook daadwerkelijk zal plaatsen of dat zij instaat voor de rechtmatigheid van dit materiaal. De makers van de verhalen, foto’s, films en overige content zijn zelf aansprakelijk indien zij voor hun productie gebruikmaken van auteursrechtelijk beschermde werken; DuikeninBeeld.tv wijst iedere aansprakelijkheid van de hand.

De informatie, tekst, foto’s, films en andere content op duikeninbeeld.tv zijn naar beste eer en geweten geplaatst. Indien je meent dat er inbreuk is gemaakt op je recht, mail dan naar info@duikeninbeeld.tv en wij zullen het desbetreffende item verwijderen, mits de inbreuk naar ons idee in redelijke mate is aangetoond.

DuikeninBeeld.tv  BV
Postbus 9824
1006 AM Amsterdam
www.duikeninbeeld.tv
info(at)duikeninbeeld.tv
KvK
34303445

Wanneer je de site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

We zijn wettelijk verplicht om je te informeren en je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken. Op DuikeninBeeld gebruiken we functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website. Daarnaast gebruiken we analytics cookies. Via Google Analytics worden geanonimiseerd gegevens over het gebruikersgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers zoals jij de website gebruiken, en kunnen wij op basis daarvan de website verbeteren.

Sluiten